Διεύθυνση Οικονομικού

e-mail:economics@teiath.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ: --
Τηλ.: ..., εσωτ. ...

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Τηλ.: 2105385130, εσωτ. 5130

Η Διεύθυνση Οικονομικού συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Δεν υπάρχει κάποια ενεργή Προκήρυξη - Ανακοίνωση