Τμήμα Μισθοδοσίας και Αποζημιώσεων

e-mail: misthodosia@teiath.gr

Στην αρμοδιότητα του τμήματος Μισθοδοσίας και Αποζημιώσεων υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την αναγνώριση και εκκαθάριση δαπανών μισθοδοσίας, αποδοχών και κάθε είδους αποζημιώσεων και αμοιβών του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικού, την αναγνώριση και εκκαθάριση δαπανών για μετακινήσεις εκτός έδρας, την αναγνώριση και εκκαθάριση δαπανών αποζημιώσεων μελών συμβουλίων, επιτροπών και ομάδων εργασίας, την τήρηση των αναγκαίων βιβλίων, φορολογικών μητρώων και στοιχείων.


Προσωπικό Τμήματος

ΤΣΑΟΥΣΗ ΑΝΝΑ
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
2105385740 (εσ. 5740), 2105385117 (εσ. 5117)
Fax: 2105385160
atsaousi@teiath.gr

Γραφείο Μισθοδοσίας Μονίμου Προσωπικού
ΜΑΛΙΑΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
2105385117 (εσ. 5117)
Fax: 2105385160
chmal@teiath.gr

ΣΟΜΠΟΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
2105385117 (εσ. 5117)
Fax: 2105385160
ksomponi@teiath.gr

ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΑΙΡΗ
2105385740 (εσ. 5740)
Fax: 2105385160
mfarmaka@teiath.gr

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
2105385117 (εσ. 5117)
Fax: 2105385160
misthodosia@teiath.gr

Γραφείο Μισθοδοσίας Εκτάκτου Προσωπικού
ΜΑΝΑΓΛΙΩΤΗ ΦΛΩΡΑ
2105385116 (εσ. 5116)
Fax: 2105385160
fmana@teiath.gr

ΤΖΟΛΑ ΑΝΝΑ
2105385116 (εσ. 5116)
Fax: 2105385160
mtzola@teiath.gr