Ανακοινώσεις  
 Διεύθυνση Οικονομικού 
Προσωπικό Τμήματος Προμηθειών και Περιουσίας
   
Διαγωνισμοί
   
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Προσωπικό Τμήματος Προμηθειών και Περιουσίας
ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αναπληρωτής Προϊσταμένου
2105385118 (εσ. 5118, 3230)
Fax: 2105385118
nkanavak@teiath.gr

Γραφείο προμηθειών εξοπλισμού και λοιπών προμηθειών
ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2105385119 (εσ. 5119, 3232)
Fax: 2105385118
johnnie@teiath.gr

ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
2105385119 (εσ. 5119)
Fax: 2105385118
cloukopoulou@teiath.gr

Γραφείο Προμηθειών Αναλωσίμων
ΓΙΩΤΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
2105385120 (εσ. 5120, 5121)
Fax: 2105385121
ggioti@teiath.gr

ΝΤΟΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
2105385120 (εσ. 5120, 5121)
Fax: 2105385121
gdouma@teiath.gr

Κεντρική Αποθήκη Υλικού
ΤΑΡΑΡΑ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ
2105385115 (εσ. 5115)
ktarara@teiath.gr

ΗΛΙΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
2105385115 (εσ. 5115)
ailias@teiath.gr


^ Αρχή Σελίδας